Openlucht sanering

Wanneer er  openlucht asbest verwijderd moet worden, dan hoeft er geen containment gebouwd te worden. Bij een buitensanering zijn natuurlijk wel een aantal regels waaraan voldaan moet worden.

Een openlucht sanering vindt, hoe kan het anders, plaats in de openlucht. Alleen in buitensituaties, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van asbesthoudende golfplaten, mag gesaneerd worden zonder een containment te bouwen. Er dient echter wel gesaneerd te worden met zoveel mogelijk emmissie beperkende maatregelen. Hierbij moet gedacht worden aan, bijvoorbeeld, het gebruik van stofzuigers.